Цветанка Петкова

Цветанка Петкова – Председател на ДСБ р-н Надежда

За контакт:

  • email: nadejda@dsb.bg
  • телефон: 0882600033
  • адрес на приемна:Клуб на ДСБ Надежда
    ж.к. Надежда; В трафопоста до бл.144Цветанка ПетковаОбразование – висше, строителен инжененер
ВИАС, специалност пътно строителство
Езици: английски

Мениджмънт – институт Wifi osterreich Австрия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>