Мара Попович

Мара Попович – Председател на ДСБ р-н Връбница

За контакт:

  • email: popovich@abv.bg
  • телефон: 0878539454 и 029345604
  • адрес на приемна:Мара ПоповичСредно специално:специалност „Строителсрво и архитектура”; проектант-конструктор; брокер на недвижими имоти.

Член на управителния съвет на фондация „Деца с увредено зрение” до 2000г.; Институт „Отворено общество” участие в проект”Гражданско наблюдение в полицията” -2006-2008г.; Председател на НГФ „Българка” Връбница; Зам.председател на управителен съвет на читалище „Просвета” кв.Обеля

Общински съветник в първия общински съветна София-1991г.от СДС; секретар на ТОА „Връбница”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>