Валентин Величков

Валентин Величков – Председател на ДСБ р-н Слатина

За контакт:

  • email: slatina@dsb.bg
  • телефон: 0887867265
  • адрес на приемна: Клуб на ДСБ Слатина
    ул. Шипченски проход 53 (приемно време: вторник (заседания на районното ръководство) – от 18.30 до 19.30 ч.
    четвъртък (плащане на членски внос) – от 18.30 до 20.00 ч.)Валентин Величков 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>