Николай Толчев

Николай Толчев – Председател на ДСБ р-н Сердика

За контакт:

  • email: serdika@dsb.bg;
  • телефон: 0893471223 и 028326067
  • адрес на приемна: Клуб на ДСБ Сердика
    бул. Христо Ботев 136 (приемно време: понеделник – 18.00 – 20.00 ч.)Николай ТолчевОбразование – Висше; инженер по електроника
Езици: английски и руски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>