Цецка Бачкова

Tzetzka__Цецка Бачкова – Член на Съвета на председателството на ДСБ София

За контакт:

  • email: tzbatchkova@hotmail.com
  • телефон: 0888064747 и 029433631
  • адрес на приемна: Клуб на ДСБ Подуяне
    ж.к. Сухата река, бл. 11, вх. В, ет. 1 (приемно време: всеки първи вторник от месеца след 18.30 ч.)Завършила е магистратура по политически науки, икономическа политика и гражданско право във Вестфалски Вилхелмс-Университет в Мюнстер, Германия. Докторант в областта на политическите науки, тема на дисертацията – „Лисабонската стратегия и стратегия „Европа 2020” – отговор на ЕС на глобализацията?”. Членува в партия ДСБ от м. март 2008г., а от м. ноември 2008г. е избрана за председател на районната организация на партията в Подуяне. Завършила е Националната програма „Управленски умения” на „Българско училище за политика” – випуск 2013г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>