Иван Куцидимов

Иван Куцидимов – Член на съвета на председателството на ДСБ София. Ресор “Финансова политика”

За контакт:

  • email: kuts11@abv.bg
  • телефон: 0887793858
  • адрес на приемна:София 1000, бул. Витоша 18Иван КуцидимовВисше обазование: специалност математика СУ “Климент Охридски”. Говори английски и руски език 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>